Истината за пародонтита

Възникване, напредване и последствия от възпалението на венците

Пародонтитът представлява напреднало хронично възпаление на венците. Той спада към най-честите заболявания въобще.

Причината за възпалението на венците е плаката и зъбния камък, които се натрупват между зъбната повърхност и венечния ръб.

Зъбният камък в своята същност представлява плака, недобре почистена храна, полепнала върху зъбните и междузъбните повърхности. След период от около 2 седмици в плаката започва процес на минерализация. Под въздействието на солите от слюнката, изсишания въздух, тютюневия дим и редица други фактори, плаката започва да се втвърдява (минерализира) и става невъзможно нейното почистване с четка и паста. Този процес продължава до формирането на изключително твърд и грапав зъбен камък. Той сам по себе си представлява ретенционен фактор за задържане на още повече плака и порочния цикъл се завърта. Сами разбирате, че в основата на всичко стои недобре почистената плака, затова отсега нататък ще говорим за нея, като основен фактор за възникване на пародонтит.

Плаката е основен фактор за възникването на паодонтит!Определени микроорганизми, съдържащи се в плаката, освобождават токсини и метаболитни продукти, на които тялото реагира с възпаление. Комбинацията от токсини, метаболити и възпаление води до разграждането на венечна тъкан. Това от своя страна води до формирането на дълбоки венечни джобове, които събират повече плака, съдържаща все по-агресивни микроорганизми. Когато тази причина не бъде отстранена, се формира порочен кръг при възпалението. Венечните джобове стават все по-дълбоки, достигат до подлежащата кост и зъбният опорно-държащ апарат ( „пародонт“, откъдето идва и името на заболяването – „пародонтит“) и ги разрушават.

Ефектът от всичко това е разклащане и последваща загуба на най-често клинично здрави зъби.

Факт е, че загубата на опорно-държащия апарат (венец, пародонт и кост) е необратима. Дори при успешна терапия, тялото изгражда само една резервна тъкан на тяхно място. Това е една непълноценна тъкан, с малък обем и мека консистенция, която не изпълнява функцията на зъбо-държащ апарат. По тази причина е необходимо възможно най-ранното откриване на заболяването и неговата терапия.

В редица изследвания е установена силна зависимост между заболяванията на пародонта и общото здраве на пациента. При едно силно и продължително възпаление, каквото е пародонтитът, в кръвта се освобождават големи количества възпалителни вещества (медиатори на възпалението), който влияят негативно на всички останали системи в човешкото тяло. Установено е, че захарният диабет се появява и обостря много по-често при пациенти с нелекуван пародонтит. Рискът за сърдечно-съдовите заболявания като инсулт и инфаркт, ревматизъм и преждевременно раждане с ниско тегло на плода, се увеличават значително, ако е налице хроничен пародонтит.

Фактори, които влияят на протичането на болестта

Имунната система на организма има голямо влияние върху първоначалната възпалителна реакция и с това влияе върху протичането на болестта. Една непълноценна или увредена имунна система, няма да има адекватен отговор на инвазията от микроорганизми и техните токсини. Има редица фактори, които влияят върху имунната система и я увреждат, например:

  • Тютюнопушенето уврежда Вашата имунна система!тютюнопушене
  • общи медицински заболявания, като захарен диабет
  • наследствени фактори
  • свръхтегло, анорексия, неправилно хранене, като цяло
  • хормонални колебания – менструация, бременност, климакс
  • високо ниво на стреса, недоспиване
  • лоша орална хигиена

Ясно е, че пациентът може сам да повлияе на някои от тези фактори и по този начин да подобри хода на лечението. Подобряване на оралната хигиена, спиране на тютюнопушенето, овладяване на диабета или начина на хранене – това са неща които могат коренно да променят както прогнозата на заболяването, така и начина на живот като цяло.

Болестното протичане на пародонтита е строго индивидуално и много различно. Често пъти се появява в средна до напреднала възраст и показва бавно, хронично, дори пълзящо протичане. Той може обаче да бъде и много агресивен и бързо прогресиращ, и понякога се появява при младежи и подрастващи. В тези случаи в повечето пъти са налице наследствени фактори и инфекция с особено агресивни бактерии.

Диагностика

1. В стоматологичния кабинет

За да се констатира дали е налице пародонтит и как да се оцени клиничната картина и прогнозата на заболяването, лекуващият зъболекар ще извърши серия от прегледи. Първоначално ще се осведоми за наличие на рискови и наследствени фактори, т.нар медицинска анамнеза. След това се провеждат клинични изследвания, с които се установяват дълбочините на венечните джобове, констатиране за кървене, разклащане, качеството на орална хигиена и съответно количеството плака. Правят се рентгенови снимки, с които се установява дали и доколко е разрушена костта.

Провеждане на клинични изследвания

Рентгенова снимка

 

 

 

 

2. Лабораторни изследвания

При напреднал пародонтит, тежки, агресивни, атипични или бързонапредващи форми, както и ако са налице определени рискови фактори, терапията включва и съпътстващо приемане на антибиотици. Така успехът на терапията видимо се подобрява. Възстановява се и симбиотичното бактериално равновесие в устата.

Тъй като при някои от микроорганизмите не всички антибиотици действат еднакво добре, се прилагат специални лабораторни изследвания за доказване наличието и количеството на бактериалната флора във венечния джоб. Така индивидуално различно съществуващите болестотворни микроорганизми могат да бъдат целенасочено умъртвени. Понякога за това е нужно и комбинация от два антибиотични препарата.

При най-съвременните тестове (РЕТ, Тест за причинители на Пародонтит/Периимплантит) необходимите проби от плаката се вземат с хартиени щифтове от болните венечни джобове и се изпращат в специална лаборатория. Там се изследва вида и количеството на причинителите на пародонтита. За съжаление разходите по тестовете не се поемат от Националната ни Здравно Осигурителна Каса. С частните здравни осигуровки това може да се изясни за всеки конкретен случай. Лекуващият Ви лекар предварително ще разясни нещата относно възникващите разноски и необходимите срокове за изпълнение.

Терапия

1. Същинска терапия на пародонтит

Терапията на пародонтита, в зависимост от тежестта му, продължава от няколко дни до няколко седмици. След приключването на това лечение пациента трябва да е наясно, че до края на живота му съществува повишен риск за повторно настъпване на възпаление на венците. Казано по друг начин пародонтитът не се лекува, а се овладява. Затова се провеждат редовни контролни прегледи, при които всеки път се премахва плаката от труднодостъпните за почистване места.

Отстраняване на бактериална плакаСъщинската съставна част от терапията е механичното отстраняване на плаката от зъбните повърхности и венечните джобове. В ежедневната практика тази манипулация е позната като „почистване на зъбен камък“ и в днешно време се извършва с помощта на ултразвукови инструменти. В това отношение целта е от венечните джобове да се отстранят възможно най-много бактериална плака и токсини. Тази терапия е основата на лечението на пародонтита.

Световната Здравна Организация препоръчва това да се извършва веднъж на всеки 6 до 9 месеца. В страните със силно развита здравноосигурителна система, пациентът се задължава на посещение при стоматолог в този времеви диапазон. Алтернативата за него е да претърпи глоба или да загуби част, или всичките си здравноосигурителни права.

Следващ етап от терапията е отстраняването на болестно променената мека (венечна) тъкан от венечния джоб, за да се създадат оптимални предпоставки за добро лечение. Това се извършва под местна упойка със специални инструменти. Възможно е да има и особено дълбоки джобове или анатомично недостъпни места, което затруднява пълното почистване. Тогава може да се наложи почистване на засегнатите повърхности на зъбния корен под директна видимост, в рамките на пародонтално-хирургична намеса.

Сега е последният момент да се извадят и силно увредените и безнадеждно разклатени зъби, които не са способни да издържат почистването, за да се елиминира рискът те да се явят като входна врата за вторична инфекция и да доведат до опорочаване на цялото лечение.

С механичната терапия се разрушава биофилмовата плака по повърхността на корените и във венечните джобове, така че болестотворните организми, оставащи в джоба и във венечната тъкан, сега могат да бъдат ефективно умъртвени от съпътстващата антибиотична терапия. В противен случай в ненарушения биофилм микроорганизмите биха били защитени от действието на антибиотиците и различните химични агенти, изпозлвани по време на лечението. Към настоящия момент, са готови и резултатите от лабораторното изследване, така че при евентуално присъствие на силно агресивни микроорганизми, терапията с антибиотици да се използва целенасочено.

2. Контрол на терапията

Една седмица след лечението се провежда повторен преглед при зъболекаря. При него се прави контролна проверка на успека от проведената терапия.

Дали терапията е била успешна?Специализираните стоматологични дружества препоръчват повторно лабораторно изследване за бактерии, за да се определи резултата от борбата с причинителите на заболяването. Най-често това е излишно и стъпките на терапията извършени дотук са достатъчни. В случай, че въпреки това продължава да има дълбоки джобове, може да се наложи допълнителна терапия за конкретния случай и пародонтално-хирургична намеса.

3. Фаза на поддържане и профилактика

Както вече споменахме, целта на лечението е пародонтитът да бъде овладян.

Нереално е да се говори за „излекуван от пародонтит пациент“, такова понятие не съществува. Поради тази причина, пациентът трябва да е наясно, че рискът от повторна поява на пародонтит е увеличен до края на живота му, тоест той е предразположен към пародонтално заболяване. Поради тази причина се уговарят редовни часове за профилактични прегледи, които в зависимост от съществуващите рискови фактори, трябва да се провеждат на всеки 3 до 6 месеца. С редовните контролни прегледи се цели контрол над оралното здраве на пациента и ранното откриване на признаци за повторна поява на пародонтит.

По време на тези часове за профилактика обичайно се извършва профисионално почистване на зъбите, за да се отстранят всички новопоявили се твърди и меки зъбни наслагвания върху трудно достъпните места. Провежда се и обучение за повишаване квалификацията по отношение грижата за зъбите и оралната хигиена.

Вашето сътрудничество по време на терапията и профилактичните часове е най-същественият фактор за успех. Към това сътрудничество спада оптимизирането на оралната хигиена, конкретно и тази на венечните бразди (използване на интердентални четки за зъби, копринени конци, вода за уста), минимизирането на рисковите фактори, като спиране (или поне намаляване) на тютюнопушето, овладяване на диабета и контрол над храненето.

Ако старателно спазвате указанията на лекуващия Ви лекар, при всички случаи ще имате много добри шансове трайно да се радвате на добре функциониращи, здрави и красиви зъби.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.