Орална хигиена и Профилактика

Поддръжката на оралната хигиена е фундаментална основа в денталната медицина. Вижте повече »

Детска стоматология

В клиника “Дентико” ние наблягаме на детската профилактика. Доброто орално задраве е резултат от превенция на кариеса и неговите усложнения. Вижте повече »

Терапия

Терапевтичната стоматология представлява лечение на кариеса и неговите усложнения. Това включва лечение на кариес, пулпит, гангрена, киста и периодонтит. Вижте повече »

Хирургия

Оралната хирургия е изключително сложна наука, изискваща години специализация и опит. В клиника “Дентико” се справяме ежедневно с леки хирургични манипулации. Вижте повече »

Имплантология

Зъбните импланти наподобяват останалите варианти за възстановяване, като коронки, мостове и протези, но едно едно тяхно качество ги поставя на съвсем различно ниво на ефективност. Вижте повече »

Подвижно протезиране

Подвижното протезиране представлява лесен, бърз и сравнително достъпен метод за възстановяване на различни по големина двфекти. Вижте повече »

Неподвижно протезиране

Това са неснемаеми, циментирани за зъби или импланти конструкции. Това са коронки и мостове. Вижте повече »