Лекарите

Д-р Огнян Смуков

Тел. 0888 205 293

Д-р Огнян Смуков завършва Висшия медицински институт “Иван П. Павлов” – гр. Пловдив през 1989 г., специалност Стоматология.

С повече от 20 години клиничен опит в общата стоматология и над 15 годишен опит в имплантология и хирургия.

Десетки практични квалификационни курсове и семинари, специалист в областите на имплантологията, протетиката и оралната хирургия.

Д-р Росен Смуков

Тел. 0888 986 684

Д-р Росен Смуков завършва Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна май 2011, специалност Дентална медицина, степен Магистър.

(кликнете за повече информация)

 • Сертифициран от БАН и OSSTEM имплантолог. Има право да прилага в лечебната си практика имплантатно-протетично лечение с интраосални винтови импланти OSSTEM. Завършен успешно теоретичен и практичен курс на Акад. проф. Николай Попов, доц. Б. Йорданов, д-р Р. Любенов, д-р Стефан Пеев – ноември 2012. Сертификат.
 • “Практично обучение по зъбопротезна имплантология” – додипломна квалификация – практичен курс на акад. Николай Попов и доц. Методи Абаджиев. Включен в дипломата.
 • „Костно заместване и мекотъканна хирургия – естетична предсказуемост в имплантологията“ – практичен курс на проф. Андре Саадун – септември 2012. Сертификат.
 • „Протокол за изработка на порцеланови фасети и корони“ – практичен курс на д-р Стефан Куби – септември 2012. Сертификат.
 • “Порцеланови фасети” – лекция и практическа демонстрация на д-р Росен Венелинов – март 2012.
 • “Построяване на оклузален релеф – тънкости и принципи за работа с композити” – практически курс на д-р Росен Венелинов – март 2012.
 • Семинар с д-р Ян Бергманс на теми: “Save or extract? Ендо-имплантни алгоритми.”, “Магията МТА.”, “Как да създадем успешна дентална практика? Проблеми и решения.” Сертификат.
 • „Методи на изработка на провизорни конструкции при керамични фасети и порцеланови корони“ – лекция и практична демонстрация на д-р Елена Йончева – септември 2012
 • „Водено тъканна и костна регенерация. Съвременни методи за третиране на екстракционната рана. Видове ламба и шевове, костозаместване, видове мембрани и тяхната употреба.“ – лекция и демонстрация д-р Елица Русева – септември 2012
 • Участие в презентация и уъркшоп на тема “Нови подходи и модерни техники при поставяне на филъри с хиалуронова киселина” от известния италиански специалист в областта на естетичната медицина д-р Андреа Алессандрини (Andrea Alessandrini). Сертификат.
 • Участие в обучение представящо “Съвременните техники за корекции на лицеви обеми с игла и канюла.” д-р Андреа Алессандрини. Сертификат.

(кликнете за повече информация)

 • “Практично обучение по зъбопротезна имплантология” – додипломна квалификация – практичен курс на акад. Николай Попов и доц. Методи Абаджиев. Включен в дипломата.
 • “Порцеланови фасети” – лекция и практическа демонстрация на д-р Росен Венелинов – март 2012
 • „Протокол за изработка на порцеланови фасети и корони“ – практически курс на д-р Стефан Куби – септември 2012. Сертификат.
 • „Клинична демонстрация – композитни възстановявания на фронтални зъби“ – д-р Валтер Девото – септември 2012

Д-р Румяна Гагарова

Тел. 0887 618 040

Д-р Румяна Гагарова завършва Висш медицински институт “Иван П. Павлов” – гр. Пловдив, през 2000 г., специалност Стоматология, степен Магистър.

Посетени редица курсове и клинични демонстрации.

Д-р Димитрина Божанова

Тел. 0877 665 022